„Pan Tadeusz” w zbiorach PBW w Rzeszowie

 1. Pierwsze wydanie "Pana Tadeusza"

  Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z r. 1811 i 1812, we dwunastu księgach wierszem. T. 1 [ 2] / przez Adama Mickiewicza. - Paryż : Jełowicki, 1834

 2. Inne wydania XIX - wieczne
   
 3. "Pan Tadeusz" wśród dzieł

 4. Nowsze wydania "Pana Tadeusza"

 5. "Pan Tadeusz"- ilustracje

 6. Dokumenty audiowizualne

 7. Opracowania - dokumenty samoistne wydawniczo

 8. Opracowania - fragmenty większych całości

Oprac.: Jolanta Krzosa,
Dorota Lichota,
Małgorzata Smulska