Wystawa "Obrazki z dawnej szkoły"

  1. "Elementarz dla szkół parafialnych" (Wilno 1808)  2. "Elementarz krakowski do nauki domowej i na kursach dla analfabetów" (Kraków 1915)  3. Pamiątki edukacyjne z końca XIX w i początku XX wieku  4. Pamiątki edukacyjne z okresu międzywojennego (1918 - 1939)  5. "Elementarz dla I klasy szkół powszechnych" (Kraków 1941)  6. Pamiątki edukacyjne z lat czterdziestych  7. "Pierwsza czytanka dla dzieci" autorstwa Mariana Falskiego (Dar Rady Polonii Amerykańskiej (Nowy Jork 1945))  8. Pamiątki edukacyjne z lat pięćdziesiątych  9. Pamiątki edukacyjne z lat sześćdziesiątychPrzygotowanie wystawy - Joanna Kawiorska,
przy współpracy Ewy Kosiby i Jolanty Nizickiej