Prawo oświatowe

Prawo Oświatowe zawiera kompleksowe zestawienie informacji prawnej na temat funkcjonowania żłobków, przedszkoli, szkół, placówek oświatowych oraz bibliotek szkolnych i pedagogicznych, praw i obowiązków dyrektorów szkół i nauczycieli, rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli, nauczania i wychowania dzieci i młodzieży, współpracy z organem prowadzącym i organem nadzoru.

Dział zawiera bogatą bazę ujednoliconych aktów prawnych z zakresu zarządzania i funkcjonowania placówek oraz obowiązków nauczycieli, ich zatrudniania, zwalniania i wynagradzania oraz awansu zawodowego.

Wykaz aktów prawnych tworzony jest na bieżąco od 2014 r. na podstawie:  Systemu Informacji Prawnej LEX-Omega oraz stron WWW MEN i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w układzie chronologicznym.

Przydatne strony WWW:

 

AKTY PRAWA

ZAGADNIENIA OGÓLNE

 

PROCES KSZTAŁCENIA

 

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I NADZÓR PEDAGOGICZNY

 

NAUCZYCIELE

 

BIBLIOTEKI SZKOLNE I PEDAGOGICZNE