ZBIORY

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie gromadzi literaturę psychologiczno-pedagogiczną, naukową z różnych  dziedzin wiedzy, popularno-naukową, piękną.

Prenumerujemy  czasopisma  metodyczne, psychologiczne, pedagogiczne, naukowe.

Gromadzimy zbiory specjalne, na różnych nośnikach przydatne w dydaktyce szkolnej , filmy edukacyjne i fabularne.  Posiadamy kolekcję książek wydanych przed 1939 rokiem, z zakresu historii literatury XIX wieku, historii oświaty i szkolnictwa, historii. 

Zestawienie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie (stan na dzień 31 grudnia 2014 r.)

Biblioteka

Książki

Czasopisma

Zbiory specjalne

Razem

Rzeszów

196 508

11 475

4 498

212 481

Dębica

  43 189

  1 244

   334

  44 767

Kolbuszowa

  28 354

 2 015

   201

  30 570

Leżajsk

  25 516

  1 071

   323

  26 910

Łańcut

  27 154

  1 775

   185

  29 114

Mielec

 61 031

  2 192

   390

  63 613

Sędziszów Młp.

  29 796

 1 652

   339

  31 787

Strzyżów

  29 571

  2 083

   409

  32 063

Razem

434 977

23 113

6 521

464 611