Aktualności - Strzyżów

Szkolenie z biblioterapii

W dniu 24 maja b. r. w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta im. Juliana Przybosia w Strzyżowie odbyła się druga edycja szkolenia z biblioterapii dla bibliotekarzy bibliotek szkolnych i publicznych z terenu powiatu strzyżowskiego. Szkolenie przeprowadziła pani dr Wanda Matras-Mastalerz – pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, nauczyciel biblioterapii, a jego temat „Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych” nawiązywał do priorytetów polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017, obejmując zarazem upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży jak i kształtowanie postaw, wychowanie do wartości. Uczestnicy szkolenia aktywnie uczestniczyli w zajęciach, z zainteresowaniem słuchając prowadzącej. Zdobytą wiedzę będą wykorzystywać w swojej pracy zawodowej z dziećmi i młodzieżą. Ta forma edukacji bibliotekarzy mogła się odbyć dzięki współpracy Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Strzyżowie i strzyżowskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.