Aktualności - Sędziszów Młp

Drugie w roku szkolnym spotkanie zorganizowane w ramach współpracy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ropczycach

Panie Monika Buszek-Zawadzka – psycholog i Mariola Gątarska - pedagog/neurologopeda z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ropczycach gościły 24.01 w sędziszowskiej Filii PBW . Wystąpiły w roli ekspertów na szkoleniu dla nauczycieli szkół i przedszkoli Powiatu ropczycko-sedziszowskiego dla tematu:

„Uczniowie ze spectrum autyzmu z zespołem Aspergera – mity, półprawdy, prawdy. Jak organizować wsparcie.”

Uczeń ze spektrum autyzmu, nauczyciel i pozostali uczniowie, muszą podołać wielu wyzwaniom jakie stawia włączenie ucznia z autyzmem w środowisko szkoły ogólnodostępnej.

Ideą jaka przyświecała tej formie było dowiedzieć się więcej o tym jak pomóc uczniowi z autyzmem w środowisku szkolnym, jak radzić sobie z jego  trudnymi zachowaniami .

Jak zawsze do tematu została przygotowana bibliografia i wystawa literatury dostępnej w filli w Sędziszowie i zaraz po szkoleniu uczestnicy mogli skorzystać z proponowanych książek.