Aktualności - Sędziszów Młp

Lekcja historyczno-czytelnicza

„Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia."
Cyceron

05.01.2018 r. w sędziszowskiej Filii PBW Rzeszów odbyło się spotkanie regionalno-czytelnicze młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie z prof. Władysławem Tabaszem –naukowcem, regionalistą, społecznikiem. Profesor jest autorem wielu prac, w których analizuje problemy zróżnicowania życia społecznego na przestrzeni dziejów. Jednemu z takich tematów ”Żydowska społeczność w Polsce, obrazy z Sędziszowa Młp, Ropczyc i okolic” poświecony był wykład w bibliotece pedagogicznej. Książka autorstwa Władysława Tabasza „Podkarpaccy Żydzi: codzienność – noc – nadzieja” znajdująca się w zbiorach PBW Rzeszów; może stanowić materiał do poszerzenia wiedzy na poruszany w wykładzie temat.

Znajomość dziejów naszego regionu, lokalnej społeczności, ”Małej Ojczyzny” - niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim jest to wspaniałe narzędzie budowania tożsamości i poczucia przynależności mieszkańców do danej zbiorowości; tym bardziej najmłodszego pokolenia. Budując przyszłość ważnym jest - nie zapominać o przeszłości.