Aktualności - Sędziszów Młp

Wolica Piaskowa znowu w Bibliotece Pedagogicznej

Uczniowie z klas VI i VII Szkoły Podstawowej w Wolicy Piaskowej wybrali się 30 listopada 2017r. do sędziszowskiej Filii PBW w Rzeszowie.

Wyprawa do pobliskiego Sędziszowa pozwoliła im uczestniczyć w zajęciach czytelniczych pt.: „Bądź bezpieczny w sieci”.

Lekcja przeprowadzona została ze względu na priorytet oświatowy roku szkolnego 2017/2018 - bezpieczeństwo w Internecie, odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

Celem formy dydaktycznej było:

  • zapoznanie z zasadami bezpiecznego używania Internetu i zagrożeniami jakie niesie.

Równolegle prowadzone były zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii pt.: „Odrzucenie w grupie rówieśniczej”. Ich celem było:

  • uwrażliwienie na potrzebę wzajemnej tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka, jego inności, niepowtarzalności bez względu na wygląd czy dobra materialne.

Posłużono się opowiadaniem „Szklany Człowiek” [w:] Beata Krupska „Bajki”.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, brali udział w dyskusjach, nie zabrakło rozmów o książkach i czytaniu.

Cele zrealizowane, młodzież zadowolona i chętna do następnego przybycia :) - a my ciepło zapraszamy!!!