Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich – 23 kwietnia – spotkanie autorskie i promocja książki „Nierozstrzelana pamięć. Mielecki Słownik Katyński”

23 kwietnia 2015 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - Filia w Mielcu i Muzeum Regionalne w Mielcu zorganizowały spotkanie promujące publikację „Nierozstrzelana pamięć. Mielecki Słownik Katyński” autorstwa dr. Jerzego Skrzypczaka, dyrektora Muzeum Regionalnego w Mielcu. Spotkanie rozpoczęła Józefa Krasoń, która przedstawiła autora książki i powitała przybyłych gości. Następnie dr Jerzy Skrzypczak zaprezentował zebranym opracowaną przez siebie publikację. Autor omówił historię powstawania Mieleckiego Słownika Katyńskiego, przedstawił sylwetki niektórych mieleckich katyńczyków. W spotkaniu honorowym gościem był Stanisław Papież - syn Antoniego Papieża ur. w Rożniatach, hallerczyka, przodownika policji, komendanta posterunku w Lubyczy Królewskiej, który był więźniem obozu w Ostaszkowie, w kwietniu 1940 r. został zamordowany przez sowieckie NKWD i jest pochowany na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje. W sumie w swojej publikacji dr Jerzy Skrzypczak przedstawił 87 Mielczan, oficerów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Policji Państwowej, Żandarmerii Wojskowej i służby więziennej, związanych z Mielcem i ziemią mielecką, poprzez fakt urodzenia, zamieszkania, nauki, pracy i innych wydarzeń życiowych, zamordowanych wiosną 1940 r. na terenie ZSRR.

„Niby wszyscy wiedzieli, kto zabił! Ale przez pół wieku wolno było tylko kłamać albo milczeć. Byli tacy, którzy starali się przystosować i zapomnieć. Udawali, odgrywali wyznaczone role, odwracali głowy. Ale byli tacy, którzy pamiętali zawsze! A wśród nich m. in. rodziny tych, którzy spoczęli na „Nieludzkiej Ziemi” - ze Wstępu do Mieleckiego Słownika Katyńskiego.