Warsztaty dla nauczycieli „Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych – uczeń autystyczny” – 15 kwietna 2015 r.

  • Drukuj

W dniu 15 kwietnia 2015 r. w mieleckiej filii PBW w Rzeszowie odbyły się zajęcia warsztatowe, przygotowane we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mielcu, w których uczestniczyli nauczyciele bibliotekarze szkolni oraz nauczyciele przedmiotowi i pedagodzy szkolni. Temat warsztatów „Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych – uczeń autystyczny” przygotowany został przez Martę Gromy - psychologa, logopedę, terapeutę zaburzeń wieku rozwojowego oraz Sylwię Trzpis-Rejowską – pedagoga, oligofrenopedagoga Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu. Podczas szkolenia nauczyciele mieli okazję zapoznać się z zagadnieniami: rozpoznawanie objawów autyzmu, funkcjonowanie dziecka z autyzmem w wieku przedszkolnym i szkolnym, efektywna praca nauczyciela z uczniem autystycznym.

Warsztatom towarzyszyła prezentacja zbiorów biblioteki na temat autyzmu.