Polacy ratujący Żydów na Ziemi Mieleckiej

W dniu 22 listopada 2017r. uczniowie klasy 2D Technikum Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu, pod opieką pani Anny Bajor i pani Doroty Targosz uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych, zorganizowanych w Bibliotece Pedagogicznej w Mielcu. Tematem zajęć była historia mieleckich Żydów oraz losy Polaków ratujących Żydów w czasie II Wojny Światowej. Wykład dla młodzieży wygłosił pan Józef Witek - historyk, regionalista, animator kultury, wielki miłośnik rodzinnego miasta i regionu oraz autor m. in. czterotomowej „Encyklopedii miasta Mielca”.

W trakcie prelekcji pan Józef Witek przedstawił historię społeczności żydowskiej w regionie mieleckim, począwszy od najstarszej informacji z 1573r., aż po tragiczne losy Żydów w czasach okupacji niemieckiej. Dla uczniów ZS szczególnie cenne były ciekawostki związane z absolwentami mieleckiego gimnazjum, które mieściło się w historycznym budynku ich szkoły. Wykład był dla wszystkich niezwykle ciekawą lekcją historii, która przybliżyła skomplikowane dzieje naszego regionu. Uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciach, w przyszłości mogą pogłębić zasłyszane wiadomości, korzystając z wielu publikacji pana Józefa Witka i innych autorów, dostępnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej- Filia w Mielcu i bibliotece szkolnej.