I spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy - warsztaty „Praca nad poczuciem pewności siebie i kompetencji w roli nauczyciela”

18 października 2017 r. w mieleckiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie odbyło się I spotkanie nauczycieli bibliotekarzy z miasta i powiatu mieleckiego inaugurujące „Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych” w roku szkolnym 2017/2018. Podczas spotkania zaprezentowano aktualną ofertę edukacyjną Biblioteki Pedagogicznej w Mielcu dla nauczycieli i uczniów, uzgodniono zarys planu pracy na rok 2017/2018, dyskutowano o aktualnych problemach bibliotek szkolnych oraz wymieniano doświadczenia, m. in. w zakresie zakupu nowości wydawniczych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W drugiej części spotkania, psycholog Teresa Stawecka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu przeprowadziła warsztaty na temat: „Praca nad poczuciem pewności siebie i kompetencji w roli nauczyciela”. Prowadząca pokazała przykłady współpracy wychowawca – klasa na podstawie książki „Porozumienie bez przemocy – język żyrafy w szkole” wg Marshalla Rosenberga. Podkreślała znaczenie empatii we wzajemnych kontaktach. Uzupełnieniem szkolenia była wystawa książek związanych z kompetencjami interpersonalnymi nauczycieli. Warsztaty były inspiracją dla nauczycieli bibliotekarzy do wykorzystania poznanych form w swojej pracy.