X Powiatowy Konkurs Czytelniczy rozstrzygnięty – uroczystość wręczenia nagród

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” – Wisława Szymborska – pod takim hasłem w dniu 25 maja 2017 roku w czytelni PBW Filia w Mielcu odbyła się uroczystość podsumowania X edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Konkurs zorganizowany został w roku szkolnym 2016/2017 przez Koło Mieleckich Polonistów i Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie - Filia w Mielcu.

W konkursie uczestniczyło 213 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta Mielca i powiatu mieleckiego. I etap Powiatowego Konkursu Czytelniczego odbył się w szkołach podstawowych miasta i powiatu mieleckiego w dniu 07 marca 2017 roku, w gimnazjach 25 kwietnia 2017 r., po którym każda szkoła wyłoniła po dwóch najlepszych uczniów, którzy przeszli do etapu międzyszkolnego. II etap Powiatowego Konkursu Czytelniczego dla uczniów szkół podstawowych odbył się 19 kwietnia 2017 r., a dla gimnazjów 17 maja 2017 roku w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Mielcu. W komisjach konkursowych pracowali nauczyciele poloniści: Lidia Kutrybała, Ewa Krępa, Renata Wacnik oraz nauczyciele bibliotekarze: Józefa Krasoń, Gerta Matuszkiewicz, Elżbieta Minorczyk. Przewodniczącą Komisji Konkursowej była Ewa Aleksiej.

Uroczystość w dniu 25 maja 2017 r. poprowadzili uczniowie Gimnazjum nr 2 w Mielcu  pod opieką nauczyciela polonisty Anny Wilk. Do czytania zachęcali laureaci konkursu, którzy zaprezentowali wybrane przez siebie książki. Nagrody dla laureatów i finalistów konkursu wręczali: Arkadiusz Gałkowski – dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Mielcu, Ewa Aleksiej – przewodnicząca Koła Mieleckich Polonistów, Józefa Krasoń – kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej - Filia w Mielcu.

Gratulujemy laureatom i finalistom konkursu, dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie. Składamy serdeczne podziękowania nauczycielom polonistom i bibliotekarzom szkolnym zaangażowanym w organizację konkursu w szkołach.