„Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”- szkolenie i podsumowanie pracy sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy w roku szkolnym 2016/2017

W środę 24 maja 2017 r. nauczyciele bibliotekarze uczestniczący w sieci współpracy i samokształcenia przy PBW Filia w Mielcu podsumowali spotkania w roku szkolnym 2016/2017. Ponadto uczestniczyli w szkoleniu Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, które w czytelni biblioteki przeprowadziły Panie: Renata Rajca – oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta I stopnia TSR i Alina Sokół – pedagog, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta I stopnia TSR z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu.  Podczas szkolenia nauczyciele zapoznali się  z przepisami oświatowymi dotyczącymi organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i pogłębili wiedzę na temat  SPE.