Najlepsze prace nagrodzone – Konkurs „Plakat Promujący Czytelnictwo”

W Tygodniu Bibliotek, w środę 10 maja 2017 r. w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Mielcu wręczone zostały nagrody laureatom II międzyszkolnego Konkursu Plastycznego na Plakat Promujący Czytelnictwo.

W dobie spadku nie tylko poziomu czytelnictwa, ale również rozumienia czytanego tekstu, nauczyciele bibliotekarze podejmują różne działania popularyzujące czytelnictwo, które ma ogromne znaczenie w życiu każdego człowieka. Czytanie rozbudza wyobraźnię, rozwija i pogłębia wiedzę, wzbogaca słownictwo, wspomaga koncentrację, poprawia pamięć, rozwija empatię – ogólnie daje ogrom satysfakcji. Człowiek wychowany tylko przez „szklany ekran” funkcjonuje zupełnie inaczej niż ten, który czyta książki. Warto więc rozwijać zamiłowania czytelnicze i zachęcać do czytania.

W roku szkolnym 2016/2017 w konkursie zorganizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie – Filia w Mielcu, nauczycieli bibliotekarzy uczestniczących w sieci współpracy i samokształcenia oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Mielcu udział wzięło 1150 uczniów z 35 szkół z terenu miasta Mielca i powiatu mieleckiego. Głównym celem konkursu było promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań, kreatywności, rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów i kształcenie umiejętności tworzenia plakatu. Uczniowie popisali się kreatywnością - wykonali swoje prace różnymi technikami plastycznymi. Nagrody rzeczowe, książki oraz dyplomy wręczali: Arkadiusz Gałkowski – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Mielca, Edwin Maziarz – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, Edyta Midura – nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum Wadowice Górne, Józefa Krasoń – kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Mielcu. Specjalne nagrody – własne prace – ufundowała Pani Dorota Łaz – plastyk. Uroczystość rozdania nagród uświetnił występ artystyczny uczennic Gabrieli Kuśnierz i Karoliny Perłowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu, pod opieką nauczyciela Mirosława Kapinosa. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczniom za udział w konkursie, nauczycielom za przygotowanie dzieci i młodzieży, zaś nauczycielom bibliotekarzom za koordynowanie konkursu na etapie szkolnym. Szczególne podziękowania dla Pani Edyty Midura za zaangażowanie i pomoc w konkursie. Dziękujemy sponsorom nagród: Gminie Miejskiej Mielec, Firmie Xerima Mielec, Edycie Midura, Dorocie Łaz.