Aktualności - Leżajsk

„Znajdź pomysł na siebie” – spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych

8 marca 2017r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie Filii w Leżajsku odbyło się kolejne spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia  pedagogów i psychologów szkolnych z powiatu leżajskiego. Miało ono całkowicie charakter szkoleniowy. Pani Anna Kobarynko psycholog pracujący na co dzień w Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Leżajsku przedstawiła ciekawy wykład na temat „Higieny Zdrowia Psychicznego”, przekonywała uczestników, że dbałość o zdrowie psychiczne jest bardzo ważne.  Życie w permanentnym  stresie, konflikty wewnętrzne, ciągłe poczucie napięcia to prosta droga do  jego utraty. Chciało by się rzec za J.  Kochanowskim „ Szlachetne

zdrowie ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto Cię stracił”. Pani Anna zachęcała do aktywności fizycznej, zdrowych,  wartościowych posiłków, snu co najmniej 6-7 godzinnego, unikania wszelkich używek i przede wszystkim do systematycznych badań profilaktycznych.

„Spełnienie własnej legendy jest jedyną powinnością człowieka”. Słowami Paula Coelho pan Arkadiusz  Nepalski rozpoczął  drugą część spotkania . Szkolenie „Znajdź pomysł na siebie” realizowane jest często dla młodzieży i studentów, ale pedagodzy i psycholodzy z powiatu leżajskiego z wielkim zaciekawieniem słuchali jak rozbudzić w sobie motywację i odnaleźć swój osobisty potencjał? Co decyduje o tym , że jedni świetnie odnajdują się na rynku pracy, a inni wciąż bezskutecznie szukają zatrudnienia. Czym się kierować przy wyborze swojej drogi zawodowej by być w przyszłości spełnionym człowiekiem.

Biblioteka zaproponowała fachową literaturę w postaci książek i filmów DVD związanych z tematyką szkoleń, którą nauczyciele chętnie wypożyczali w trakcie i po spotkaniu.