Aktualności - Leżajsk

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Dnia 08.02.2017 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie Filii w Leżajsku odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli bibliotekarzy w ramach spotkań Sieci współpracy i samokształcenia. Pierwsza część poświęcona była „Roli biblioteki we współczesnej szkole” zaś druga realizacji priorytetów MEN:

  • upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży;
  • kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

Nauczenie wartości moralnych i umiejętność kierowania się nimi w życiu to najważniejsza rzecz, jaką możemy zrobić dla szczęścia dziecka . Dlatego nauczycielom zostało przekazane zestawienie bibliograficzne „Podróż ku wartościom” w którym odnajdą przykłady lektur na temat szacunku, uczciwości, odpowiedzialności, odwagi, przyjaźni i piękna. Zaprezentowane zostały również czasopisma z ciekawymi scenariuszami do których mogą sięgnąć w trakcie pracy z uczniami.