Aktualności - Leżajsk

„Poznajcie Nas” - zajęcia promujące PBW Filię w Leżajsku wśród najmłodszych

Dzieci ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Leżajsku 10 marca 2017r. gościły w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie Filii w Leżajsku, gdzie  pod opieką pań Renaty Ordyczyńskiej  i  Doroty Portki  poznawały naszą bibliotekę. Zapoznały się  z profilem gromadzonego księgozbioru. Uczyły się korzystać z programu bibliotecznego „PROLIB” : sposobu zamawiania i wypożyczania książek. Dzieci zauważyły  różnice między biblioteką szkolną a  pedagogiczną.

Druga część zajęć poświęcona była  szacunkowi wobec osób starszych.
Uczniowie  po wysłuchaniu ciekawego tekstu  związanego z tematem zajęć, spośród wielu zachowań wyodrębniali te, których powinni kategorycznie unikać w codziennym życiu , bo  obrażają,  sprawiają przykrość . Szacunek to grzeczność połączona z troską o dobro i uczucia drugiej osoby, nasze zachowanie ma realny wpływ na samopoczucie osób z którymi się stykamy, dlatego bardzo ważne jest aby szanować drugiego człowieka.

„Nie ma czytania bez zakładania”, na koniec zajęć dzieciaki wykonały śliczne zakładki do książek. Uśmiechnięte i  w dobrym nastroju opuściły budynek biblioteki.