Wystawa "Tadeusz Kościuszko, patron roku 2017"

„To jest czas, w którym trzeba poświęcić wiele, żeby wszystko ocalić”
(Odezwa do narodu, pod Mokotowem, 24 IX 1794)

W 2017 roku mija 200 lat od śmierci Tadeusza Kościuszki, polskiego i amerykańskiego generała, uczestnika wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej w czasie insurekcji kościuszkowskiej - polskiego powstania narodowego przeciw Rosji i Prusom w 1794 roku. Jako ostatni obrońca ginącej Polski był w odczuciu szerokich warstw narodu symbolem walki narodowowyzwoleńczej, prowadzonej w imię interesów wszystkich Polaków. W rozwijaniu legendy kościuszkowskiej dużą rolę odegrały szczególnie dwa dzieła malarskie : obraz Jana Matejki „Kościuszko pod Racławicami” oraz „Panorama Racławicka”, namalowana z okazji stulecia insurekcji przez Wojciecha Kossaka i Jana Stykę wraz z gronem malarzy batalistów. Uchwałą Sejmu Tadeusz Kościuszko został ogłoszony patronem bieżącego roku. W wypożyczalni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie – Filii w Łańcucie można obejrzeć wystawę poświęconą temu wybitnemu Polakowi. Serdecznie zapraszamy.