Żołnierze wyklęci – lekcja historyczna

W dniu 15 lutego 2017 r. w łańcuckiej Filii PBW w Rzeszowie odbyła się prelekcja dr Mirosława Surdeja, pracownika rzeszowskiego Oddziału IPN pt. „Żołnierze wyklęci . Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Rzeszowszczyźnie po 1944 roku”. W spotkaniu wzięło udział 50 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich I LO im. H. Sienkiewicza w Łańcucie. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała wykładu opisującego zdarzenia z lat powojennych związane z masową likwidacją żołnierzy Armii Krajowej, zwanych popularnie Żołnierzami Wyklętymi. Podczas prelekcji ilustrowanej zdjęciami archiwalnymi, Pan Mirosław Surdej przedstawił przyczyny powstania Polskiego Podziemia Niepodległościowego, jego działalność militarną, wywiadowczo-informacyjną oraz metody walki aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej z podziemiem niepodległościowym.