Powiatowy Konkurs Historyczny - zaproszenie dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu łańcuckiego

 

Powiatowy Konkurs Historyczny – „ Co było kiedy nas nie było”

Edycja I  -   Mieszczanie łańcuccy na przełomie XIX i XX wieku (1867- 1918)

dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Organizatorzy:

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – Filia w Łańcucie

I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie

 Muzeum Zamek w Łańcucie - Dział Historii Miasta i Regionu

Cele konkursu:

Upowszechnianie znajomości historii regionu,

Zachęcanie młodzieży do poszukiwania informacji o historii przodków i stronach rodzinnych,

Kształtowanie patriotyzmu lokalnego,

Kształtowania poczucia wspólnoty z Małą Ojczyzną.

Zasady konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu łańcuckiego i miasta Łańcuta.

Konkurs ma charakter drużynowy – z jednej szkoły mogą zgłosić się 2 drużyny ( każda licząca maksymalnie 3 osoby).

Warunki konkursu:

Zespoły uczniowskie przygotowują pracę poświęconą mieszczaninowi łańcuckiemu żyjącemu na przełomie XIX i XX wieku , który zapisał się w historii regionu , miasta czy swojej rodziny    w sposób szczególny.

Forma pracy:

Prezentacja multimedialna w programie Power Point ( zdjęcia wraz z opisami, min 15 slajdów).

Prezentacja musi być zapisana na płycie DVD i dostarczona do dnia 15 marca 2017 r. do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie – Filii w Łańcucie, ul Danielewicza 8.

Praca musi mieć twórczy charakter, nie może być powieleniem istniejących opracowań.

W prezentacji uczestnicy zamieszczają informacje dotyczące składu drużyny (imiona, nazwiska, klasy, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego drużynę).

Ważne!
Z pracami uczniowie dostarczają kartę zgłoszeniową do konkursu (załącznik do regulaminu) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Uczniowie w wieku ponad 13 lat podpisują samodzielnie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczniów do lat 13 podpisuje rodzic lub opiekun dziecka.

Jury:

Oceny prac dokonuje Jury powołane przez Organizatorów. Decyzje Jury są ostateczne.

Zasady oceniania prac:

Praca uczniowska oceniana będzie według następujących kryteriów:

- wartość merytoryczna i zgodność z tematem (1 – 5 punktów)

- posługiwanie się materiałem rzeczowym i źródłowym (1 – 5 punktów)

- twórcze podejście i oryginalność pomysłu (1 – 5 punktów)

- poprawność językowa (1 – 3 punkty)

- strona wizualna pracy (1 – 3 punkty)

Nagrody:

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Opiekunowie uczniów otrzymają podziękowania imienne. Organizatorzy przewidują wyróżnienia w każdej kategorii.

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Działu Historii Miasta i Regionu Muzeum Zamku w Łańcucie przy ulicy Kościuszki 2 (dawne Kasyno Urzędnicze) w dniu 5 kwietnia 2017 r.

Kontakt:

Informacje o konkursie można uzyskać w Bibliotece Pedagogicznej w Łańcucie pod nr tel. 17 225 27 00

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, 35-074 Rzeszów, ul. Gałęzowskiego 4 jako administrator danych osobowych informuje, że dane będą przetwarzane w celu uczestniczenia w konkursie, wyłonienia laureatów i ogłoszenia wyników konkursu. Dane osobowe nie będą udostępniane. Przysługuje uczestnikom biorącym udział w konkursie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie, wyłonienia laureatów i ogłoszenia wyników konkursu.

  Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie - Organizatorzy

Do pobrania: