Kontrola zarządcza – szkolenie kadry kierowniczej

W dniu 10 stycznia 2017 r. łańcucka filia PBW w Rzeszowie gościła 18 dyrektorów wszystkich typów szkół z terenu miasta Łańcuta i powiatu łańcuckiego. Organizatorem szkolenia było Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Temat spotkania, którym była „Kontrola zarządcza” przybliżyła w przystępny sposób Pani Małgorzata Tołoczyńska – Lekacz. Dyrektorzy ugruntowali swoją wiedzę dotyczącą obowiązków dyrektora jako kierownika placówki, procedury i dokumentacji kontroli zarządczej, szacowania ryzyka w placówce, przykładów dobrej praktyki, analizy list kontrolnych do poszczególnych standardów kontroli zarządczej. Przy okazji szkolenia kadry kierowniczej, Biblioteka Pedagogiczna w Łańcucie miała możliwość zaprezentowania swojej siedziby, zbiorów i usług oraz działalności edukacyjno-kulturalnej.