Pedagogizacja rodziców - wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży

Współczesny świat jest dla dzieci często trudny i nieprzyjazny. Pośpiech i stres, brak czasu dla dziecka, ignorowanie jego potrzeb psychicznych, nadmiar mediów elektronicznych powodują, że coraz więcej dzieci ma problemy emocjonalne i coraz gorzej zna język. Dziecko, które nie rozumie języka i ma mały zasób słów nie jest w stanie samo czytać, gdyż jest to dla niego za trudne i zbyt nudne, zwłaszcza w dobie atrakcyjnej  i nie wymagającej wysiłku telewizji. Język jest przy tym narzędziem myślenia, również matematycznego. Słabo czytające dzieci coraz mniej czytają i coraz gorzej się uczą.

Dnia 27 listopada 2017 r. Ewa Chudzik, nauczyciel bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie – Filii w Łańcucie była gościem na spotkaniu dla rodziców w Zespole Szkół - Szkole Podstawowej w Białobrzegach. Prezentacja multimedialna o wpływie czytania na rozwój dzieci i młodzieży połączona z prelekcją na ten temat miała na celu przekazanie i przypomnienie rodzicom, jak ważną rolę pełni czytanie w życiu zarówno naszych dzieci, jak i nas dorosłych, odpowiedzialnych za wychowanie młodego pokolenia, któremu sami dajemy przykład. Czytanie ze zrozumieniem to wielka wartość i zarazem umiejętność, nad którą trzeba pracować i rozwijać nieustannie, to także gwarancja sukcesu w dorosłym życiu.

W spotkaniu wzięło udział ok. 170 rodziców oraz grono pedagogiczne Zespołu Szkół w Białobrzegach.