Statuty przedszkoli i szkół wydane na podstawie ustawy Prawo Oświatowe – szkolenie dla dyrektorów szkół i przedszkoli

W dniu 15 listopada 2017 r.  w Bibliotece Pedagogicznej w Łańcucie spotkali się dyrektorzy szkół i przedszkoli na spotkaniu w ramach sieci współpracy. Organizatorem szkolenia było Podkarpackie Centrum  Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Uczestnicy szkolenia wysłuchali wykładu pt. „Statuty przedszkoli i szkół wydane na podstawie ustawy Prawo Oświatowe”, które przeprowadził Leszek Morąg, kierownik dydaktyczny PCEN Oddział w Krośnie.

Prelegent podkreślił, że statut szkoły (placówki) jest najważniejszym dokumentem określającym organizację i zadania szkoły w zakresie  pracy dydaktycznej, wychowawczej      i opiekuńczej.  Jest aktem prawa wewnętrznego i powinien odzwierciedlać specyfikę szkoły    i być w zgodzie z prawem oświatowym. Aby zapewnić najwyższą jakość treści statutu, dyrektor i nauczyciele mają obowiązek stałego monitorowania zawartych w nim zapisów i na bieżąco dokonywać nowelizacji zgodnie z prawem oświatowym.

W szkoleniu wzięło udział 18 dyrektorów szkół i przedszkoli. W przerwie uczestnicy spotkania obejrzeli wystawę nowości wydawniczych przygotowaną przez Bibliotekę Pedagogiczną  w Łańcucie z zakresu zarządzania w placówce oświatowej, aktywnych metod nauczania oraz sposobów uczenia się.