„Gra z życiem” – prezentacja zbiorów na konferencji

W dniu 19 maja 2017 r. łańcucka Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie prezentowała swoje zbiory na powiatowej konferencji szkoleniowej pt. „Gra z życiem. Zachowania suicydalne u dzieci i młodzieży. Działania profilaktyczne i wychowawcze”, zorganizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łańcucie oraz Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łańcucie.

W konferencji wzięli udział dyrektorzy, pedagodzy, nauczyciele szkół i placówek oświatowych oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się dziećmi i młodzieżą.

W ramach konferencji wystąpili: podinspektor Alina Pieniążek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z wykładem pt. „Samobójstwa u dzieci i młodzieży w statystyce policyjnej – zasady prewencji”; ks. mgr Jerzy Gałązka, doradca metodyczny PCEN w Przemyślu z wykładem pt. „Samobójstwa młodych, czy zawsze przewidywalne? Sygnały ostrzegawcze”. Aspekty medyczne tematu w prezentacji pt. „Substancje psychoaktywne, jako czynnik zwiększający ryzyko samobójstw u młodzieży” przedstawiła lek. med. Jolanta Zawadzka, wojewódzki konsultant w dziedzinie epidemiologii.

Łańcucka Filia PBW w Rzeszowie przygotowała ekspozycję książek z własnych zbiorów na temat: samobójstw dzieci i młodzieży, depresji, przemocy i uzależnień. Dodatkowo na potrzeby konferencji opracowano zestawienie bibliograficzne pt. „Samobójstwo”, obejmujące pozycje książek, artykułów w książkach i artykułów w czasopismach dostępnych w bibliotece.