Powiatowy Konkurs Historyczny „Mieszczanie łańcuccy na przełomie XIX i XX wieku (1867-1918)” rozstrzygnięty – uroczystość wręczenia nagród

W dniu 5 kwietnia 2017 r. odbyła się uroczystość podsumowania Powiatowego Konkursu Historycznego „Co było, kiedy nas nie było” Edycja I „Mieszczanie łańcuccy na przełomie XIX i XX wieku (1867-1918)” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs został zorganizowany w roku 2016/2017 przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie – Filię w Łańcucie, I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie oraz Dział Historii Miasta i Regionu Muzeum – Zamku w Łańcucie. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak. Uroczystość rozdania nagród odbyła się   w siedzibie Działu Historii Miasta i Regionu Muzeum – Zamku w Łańcucie (dawnym Kasynie Urzędniczym).

W konkursie uczestniczyło 12 uczniów z 4 szkół  z terenu miasta Łańcuta i powiatu łańcuckiego: Gimnazjum Zespołu Szkół w Krzemienicy, Gimnazjum Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi w Głuchowie, Gimnazjum Zespołu Szkół w Dąbrówkach oraz Publicznego Gimnazjum nr 1 im. St. Kardynała Wyszyńskiego  w Łańcucie . Celem konkursu było upowszechnienie znajomości historii regionu, zachęcanie młodzieży do poszukiwania informacji o historii przodków i stronach rodzinnych, kształtowanie patriotyzmu lokalnego oraz kształtowanie poczucia wspólnoty z „małą ojczyzną”. Konkurs miał charakter drużynowy, zespół mógł maksymalnie liczyć 3 osoby. Uczniowie mieli za zadanie przygotować prezentację multimedialną poświęconą mieszczaninowi łańcuckiemu żyjącemu na przełomie XIX i XX wieku, który zapisał się w historii regionu, miasta, czy swojej rodziny w sposób szczególny. Jury oceniało wartość merytoryczną i zgodność z tematem, posługiwanie się materiałem rzeczowym i źródłowym, twórcze podejście i oryginalność pomysłu, poprawność językową oraz stronę wizualną pracy.  Jury wyłoniło 12 finalistów: 10 nagród głównych i 2 wyróżnienia. Książki oraz dyplomy ufundowane przez władze samorządowe Miasta Łańcuta  i Starostwo Powiatowe w Łańcucie wręczała uczniom przewodnicząca jury Joanna Kluz oraz członkowie komisji konkursowej. Rozdano również podziękowania  4 nauczycielom za przygotowanie młodzieży do konkursu. Uroczystość rozdania nagród uświetnił wykład pani kierownik Joanny Kluz na temat działalności zasłużonych mieszczan łańcuckich w latach 1867-1918 oraz zwiedzanie ekspozycji sypialni znanego mieszczanina łańcuckiego Konstantego Danielewicza. Na koniec zaprezentowana została najlepsza praca uczniów z Gimnazjum Zespołu Szkół w Krzemienicy na temat życia i działalności Kazimierza Kralczyńskiego.

Jury:

 • Przewodniczący: Joanna Kluz - kierownik Działu Historii Miasta i Regionu Muzeum-Zamku w Łańcucie
 • Członek: Małgorzata Szmuc –historyk, I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie
 • Członek: Urszula Mach – nauczyciel bibliotekarz I LO im. H. Sienkiewicza w Łańcucie
 • Członek: Danuta Kolek – kierownik PBW w Rzeszowie – Filii w Łańcucie
 • Członek: Ewa Chudzik – nauczyciel bibliotekarz PBW w Rzeszowie  – Filii w Łańcucie

W kategorii szkół gimnazjalnych nagrodzeni zostali:

 • I miejsce: Kinga Kloc, Małgorzata Skrobacz, Zuzanna Skrobacz, Zespół Szkół w Krzemienicy – Gimnazjum
  Opiekun: Agnieszka Lalicka
 • II miejsce: Patrycja Kołomyja, Karolina Kwiecień, Zespół Szkół w Głuchowie – Gimnazjum
  Opiekun: Marcin Tomaszek
 • III miejsce: Wiktoria Pudło, Katarzyna Kaszyca, Zespół Szkół w Głuchowie - Gimnazjum
  Opiekun: Marcin Tomaszek

Wyróżnienia:

 • Monika Makówka, Weronika Nosek, Patrycja Rumak, Zespół Szkół w Dąbrówkach – Gimnazjum
  Opiekun: Danuta Świątoniowska
 • Aleksandra Dudzic, Dominik Łoza, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łańcucie
  Opiekun: Anna Kot

 

Gratulujemy zwycięzcom,  a wszystkim uczestnikom   za współzawodnictwo.  Dziękujemy dyrektorowi Muzeum – Zamku w Łańcucie za udostepnienie pięknej sali,  zaś jurorom, opiekunom, dyrekcjom szkół za współpracę.