Aktualności - Kolbuszowa

Kultura. Mamy na nią wpływ, najważniejsze by cieszyć się nią razem.

Dnia 24 maja 2017 roku  w sali 220 Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej miały miejsce warsztaty z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej: Legalne źródła kultury w sieci i podstawy prawa autorskiego, zorganizowanie  przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie Filię w Kolbuszowej wspólnie z Fundacją Legalna Kultura. Spotkanie prowadził Pan Marcin Kotyła z w/w Fundacji. W pierwszej części warsztatów wzięli udział uczniowie kolbuszowskich gimnazjów i szkół średnich, w drugiej nauczyciele różnych szczebli nauczania. Prowadzący omówił m in. legalne źródła, dlaczego warto z nich korzystać i jak je rozpoznać, zasoby sieci przydatne w nauce, czym jest plagiat, czym jest cytat, przestrzeganie prawa autorskiego w nauczaniu i codziennej pracy szkoły, projekty i zasoby dydaktyczne w Internecie i możliwości korzystania z nich w pracy z uczniem, bezpieczeństwo i zagrożenia w Internecie. Warsztaty odbyły się w ramach realizacji przez Fundację projektu Otwarte Drzwi Do Kultury.

Serdecznie dziękujemy Władzom Powiatu Kolbuszowskiego jak również wszystkim uczestnikom warsztatów.

Organizatorzy