Aktualności - Kolbuszowa

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

W środę 26 kwietnia br. w ramach spotkań  Sieci współpracy i samokształcenia odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli bibliotekarzy powiatu kolbuszowskiego. Głównym celem spotkania było omówienie wciąż aktualnego problemu dotyczącego metody przeprowadzania kontroli zbiorów bibliotecznych w bibliotekach szkolnych.  Nauczyciele spotkali się aby poznać odpowiedź na pytanie : czy inwentaryzacja zbiorów w bibliotece szkolnej może mieć formę skontrum w oparciu o rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283). Przeanalizowane zostały różne stanowiska i opinie np. Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Finansów na oświadczenie senatora A. Misiołka, jak również dostępne informacje w prasie branżowej. Uczestnicy spotkania dzielili się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami w zakresie kontroli zbiorów.