Filie PBW

PBW w Rzeszowie posiada 6 filii. Są one wspaniałą wizytówką biblioteki w terenie. Znakomicie współpracując z władzami samorządowymi służą lokalnym społecznościom. Prezentując różnorodne formy pracy z czytelnikiem stają się miejscem dostępu do dóbr kultury. Filie organizują wszechstronną działalność we współpracy ze środowiskiem i dla środowiska tj:

  1. Dokumentowanie osiągnięć lokalnych i regionalnych (gromadzenie i udostępnianie lokalnej prasy, programów autorskich, scenariuszy lekcji nauczycieli swojego regionu).
  2. Organizowanie imprez kulturalnych ( konferencji, konkursów, wystaw, spotkań autorskich z twórcami regionu).
  3. Pomoc bibliotekom szkolnym.
  4. Współpracę z samorządami lokalnymi, instytucjami, stowarzyszeniami.
  5. Współpracę z mediami (zapraszanie mediów na imprezy organizowane przez biblioteki, zamieszczanie informacji o działalności bibliotek na łamach lokalnej prasy i w lokalnych stacjach telewizyjnych, prezentowanie w nich publikacji pracowników).