Aktualności - Rzeszów

IV wojewódzka konferencja dla nauczycieli

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie

zaprasza

nauczycieli polonistów i nauczycieli  bibliotekarzy wszystkich typów szkół

do udziału w IV wojewódzkiej konferencji:

„Literackie drogowskazy - jak przygotować ofertę dla młodego czytelnika”

pod Honorowym Patronatem Władysława Ortyla  Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Małgorzaty Rauch Podkarpackiego Kuratora Oświaty

 

Patronat medialny Polskie Radio Rzeszów


 

Termin: 30 marca 2017 r.

Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ul. Cieplińskiego 4., Aula im. Łukasza Cieplińskiego.

Adresaci: Nauczyciele poloniści i nauczyciele bibliotekarze województwa podkarpackiego wszystkich etapów edukacji.

Prosimy o potwierdzenie udziału do 28 marca 2017 r.  poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: http://pbw.org.pl/index.php/konfrencja​ (Przyjmowanie potwierdzeń przez formularz - ZAMKNIĘTE) w zakładce konferencja lub telefonicznie: 178536223 w. 25