Aktualności - Rzeszów

Promocja książki Jana Łożańskiego "Orzeł z Budapesztu" - relacja

12 grudnia 2012 roku w Czytelni PBW w Rzeszowie odbyło się spotkanie promujące książkę Jana Łożańskiego "Orzeł z Budapesztu" wydawnictwa Demart. Na spotkaniu Pani Krystyna Chowaniec, która zebrała i opracowała wspomnienia Jana Łożańskiego, przedstawiła kulisy powstawania książki oraz sylwetkę Łożańskiego, kuriera Bazy Łącznikowo-Wywiadowczej nr 1 na Węgrzech, mającej za zadanie między innymi organizować łączność z okupowanym krajem. Służbę kurierską Łożański pełnił, z przerwami, do 1945 roku, równocześnie studiując na Politechnice w Budapeszcie. Również po zakończeniu wojny zajmował się wyprowadzaniem z Polski osób zagrożonych aresztowaniem. Sam został aresztowany w 1947 roku przez UB i skazany na 15 lat więzienia, z którego wyszedł na mocy amnestii z 1956 roku.

Promocja książki połączona była z relacją Pana Jacka Smulskiego z prac terenowych przy powstawaniu nowego szlaku turystycznego "Beskidzka trasa kurierska Jaga-Kora". Trasa powstała, aby symbolicznie upamiętnić drogę jaką musieli pokonać kurierzy walcząc o wolność. Jest ona rekonstrukcją historycznego szlaku kurierskiego Komendy Głównej ZWZ-AK prowadzącego przez teren Beskidu Niskiego.

Spotkanie otworzyła Pani Dyrektor PBW w Rzeszowie Lucyna Brymora, która powitała wszystkich uczestników. Na spotkanie przybyli dr hab. Roman Fedan prof. UR, Zygmunt Cebula - z Pracowni Krajoznawczej Oddziału PTTK w Rzeszowie, Janusz Filarowski - Prezes Oddziału PTTK w Rzeszowie, Krystyna Chowaniec - historyk, wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, pracownicy Centrum Sportu i Rekreacji UR oraz studenci Sekcji turystycznej "Watra" KU AZS UR.