Aktualności - Rzeszów

I znów jesień i wystawy...

  • Tydzień książek zakazanych. 27 września - 3 października 2015.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka po raz drugi włączyła się w obchody święta książek zakazanych (Banned Books Week), które w tym roku przypada na ostatni tydzień września. Akcja zrzeszająca bibliotekarzy, księgarzy, wydawców oraz samych czytelników ma na celu zwrócenie uwagi na wartość swobody w poszukiwaniu informacji, jak i wyrażania własnych przekonań pomimo, iż mogą zostać uznane za niepoprawne pod względem moralnym, religijnym czy politycznym. Z tej okazji zapraszamy do obejrzenia wystawy poświęconej historii cenzury oraz zapoznania się z tytułami książek, których posiadanie, rozpowszechnianie, a nawet czytanie skutkowało surowymi konsekwencjami ze strony władz kościelnych czy państwowych.

Przygotowała Małgorzata Mika-Zarębska

 

  • 30.X.2015 – 120. rocznica urodzin Marii Kuncewiczowej (1895-1989), pisarki, autorki prozy psychologicznej.

Maria Kuncewiczowa z domu Szczepańska (ur. 30 października 1895 w Samarze, zm. 15 lipca 1989 w Kazimierzu Dolnym). Studiowała literaturę i muzykę w Krakowie, Warszawie i Paryżu. Publikowała m.in. na łamach tygodników Bluszcz, Kobieta współczesna, Wiadomości Literackie. Debiutowała w 1918 opowiadaniem Bursztyny, pierwszą książkę opublikowała w 1926, był to popularny szkic historyczny poświęcony cesarzowej Cixi pt. Tseu-Hi, władczyni bokserów. W następnych latach pisała powieści, opowiadania i felietony. W 1938 została laureatką Złotego Wawrzynu Akademickiego Polskiej Akademii Literatury. Po 1939 mieszkała we Francji, Anglii i USA. W latach 1962–1968 wykładała literaturę polską na University of Chicago. Od ok. 1969 mieszkała w Kazimierzu nad Wisłą, w latach 1970–1984 miesiące zimowe spędzała we Włoszech. Laureatka licznych nagród. W maju 1989 roku Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przyznał jej tytuł doktora honoris causa. Jej najbardziej znane dzieło to Cudzoziemka (1938), uważana za jedną z najwybitniejszych powieści psychologicznych dwudziestolecia międzywojennego. W dniu Narodowego Święta Odrodzenia Polski w 1974 roku otrzymała nagrodę państwową I. stopnia.

Przygotowała Alina Daniel

 

  • Zakładka z przeszłości. Pozostawione przez Czytelników w bibliotecznych zakamarkach; pośród kart książek, stanowisk komputerowych i katalogów.

Bibliotekarka jednego z łódzkich liceów kilka miesięcy temu znalazła w książce listę z nazwiskami 15 osób, które w 1941 roku trafiły za działalność konspiracyjną do obozu koncentracyjnego. To wyjątkowe odkrycie ma związek z powszechnym wśród czytelników zwyczajem zaznaczania stron w książkach różnego rodzaju przedmiotami : od rachunków i recept, przez listy, widokówki, zdjęcia, a nawet banknoty. Z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego zdecydowaliśmy się podzielić znaleziskami pozostawionymi w książkach przez naszych czytelników. Rzeszowianie najczęściej zapominają wyjąć spomiędzy kart książek: notatki, paragony, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, kalendarzyki czy obrazki o tematyce religijnej. Nie wszystkie przedmioty możemy pokazać na zdjęciach, lecz do ciekawszych odkryć należą: brudnopis zadania domowego znaleziony w podręczniku do języka łacińskiego z lat 30-ych XX wieku, którego tematem było opisanie zalet Achillesa jako przyjaciela, list do Św. Mikołaja, oraz bilety wstępu do nie istniejącego już rzeszowskiego kina Apollo, a także 17 żołnierskiego kina p. p. Henryka.

Przygotowała Małgorzata Mika-Zarębska

 

  • Rok 2015 Międzynarodowym Rokiem Światła

Rok 2015 został ogłoszony przez UNESCO Międzynarodowym Rokiem Światła. Celem tej inicjatywy była chęć przypomnienia szeregu rewolucyjnych odkryć związanych ze światłem, jak również sylwetek odpowiedzialnych za nie naukowców. Należą do nich m. in. Albert Einstein, Albert Michelson, Augustin Jean Fresnel, James Clerk Maxwell, Robert Woodrow Wilson czy Arno Penzias. Ponadto, ideą organizatorów Międzynarodowego Roku Światła była chęć zwrócenia uwagi na kulturowe aspekty związane z emisją świetlną, a przede wszystkim jego wpływu na sztukę oraz funkcjonowanie człowieka. Włączając się w obchody Międzynarodowego Roku Światła Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie zaprasza na wystawę poświęconą sylwetkom naukowców badających zjawiska związane z optyką, jak również reprezentacjom motywu światła w świecie literatury.

Przygotowała Małgorzata Mika-Zarębska