Aktualności - Rzeszów

Pre-lekcje o Fredrze i jego "Zemście"

W listopadzie i grudniu 2014 roku odwiedzili naszą wypożyczalnię uczniowie gimnazjum. Drugoklasiści z Gimnazjum Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II przybyli 5 listopada ze swoją polonistką, Panią Magdaleną Dygoń, natomiast uczniów klasy drugiej z Publicznego Gimnazjum im. Pauli Montal Sióstr Pijarek przyprowadziła nauczycielka języka angielskiego , Pani Alicja Kaczyńska oraz nauczycielka języka polskiego, Pani Renata Wojtanowska.
17 grudnia przyszli pierwszoklasiści z Gimnazjum nr 2 w Rzeszowie razem z nauczycielką bibliotekarką, Panią Ewą Urbaniak i polonistką, Panią Jadwigą Żak. A wszystko przez Aleksandra Fredrę i jego Zemstę.

Z komedią najbardziej znanego polskiego dramatopisarza spotkaliśmy się w ramach Edukacyjnych Śród, w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, przy ul. Gałęzowskiego w Rzeszowie. Śledziliśmy koleje losów Fredry, poznaliśmy autentyczne dzieje Zamku Kamieniec w Odrzykoniu kolo Krosna oraz jego XVII-wiecznych właścicieli, ustaliliśmy kontekst historyczny, genologię i kompozycję świata przedstawionego Zemsty, próbowaliśmy określić wyznaczniki stylu fredrowskiego. Uczniowie mieli okazję zredagować CV autora, aktywnie uczestniczyć w rekonstrukcji przebiegu akcji komedii, wcielić się w role bohaterów Zemsty. Zajęciom towarzyszyła wystawa obrazująca bogactwo zbiorów PBW w Rzeszowie na temat Aleksandra Fredry i Jego dzieł. Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na wydawnictwa XIX-wieczne i najnowszą pozycję z naszych zbiorów, tj. Fotel czasu Anny Czerwińskiej – Rydel (zob. recenzję książki : http://www.annaczerwinskarydel.art.pl/ksiazka.html?id=fredro )

 

Zaprosiliśmy uczniów do naszej biblioteki także po to, by na przykładzie przedstawić podstawowe zasady wyszukiwania dokumentów w katalogach elektronicznych i tradycyjnych.

Gratulujemy uczniom odwagi i pomysłowości, nauczycielom dziękujemy za przybycie, a wszystkich zapraszamy na kolejne pre-lekcje.

Autorki Pre-lekcji