Aktualności - Rzeszów

„Książka w szkolnej edukacji”

"Książka w szkolnej edukacji". Konferencja wojewódzka dla nauczycieli bibliotekarzy

Podkarpackie Biblioteki Pedagogiczne

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie,

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu,

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie,

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu

zapraszają

nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół

do udziału w wojewódzkiej konferencji:

„Książka w szkolnej edukacji”

 

 

pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla         

oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty Jacka Wojtasa


 

 

Termin:  30 września 2014 roku, godz. 10.00 - 13.45

Miejsce: Urząd  Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ul.  Cieplińskiego 4., Aula im. Łukasza Cieplińskiego.

Adresaci: Nauczyciele bibliotekarze województwa podkarpackiego wszystkich etapów edukacji.

W załączeniu program konferencji.

Prosimy o potwierdzenie udziału do 26 września poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie  : http://pbw.org.pl/index.php/konferencja lub telefonicznie 17 862 04 73

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

9.30 - 10.00

Rejestracja

10.00 – 10.15

Powitanie

10.15 – 10.35 

READWAY – w poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych. Comenius Regio w Przemyślu 2012-2014.

Agnieszka Biedroń, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Przemyślu

10.35 – 10.50 

Działania na rzecz edukacji czytelniczej w Pedagogicznej Bibliotece  Wojewódzkiej
w Krośnie. 

Romualda Wojnar, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie

10.50 – 11.10

Pochwała czytania książek, czyli o wartości życia w świecie książek.

Dr Dorota Karkut, Uniwersytet Rzeszowski

 

11.10 – 11.25

Uwaga! Czytanie wciąga - przykłady edukacji czytelniczej w Bibliotece

Pedagogicznej  w Tarnobrzegu.

Marta Król, Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu

11.25 –12.00

Przerwa kawowa

12.00 – 12.45

Bezpłatny podręcznik – zadania nauczyciela bibliotekarza.

Renata Bąk, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w  Rzeszowie

12.45 – 13.45

Pomocne książki w edukacji  i terapii oraz w profilaktyce współczesnych zagrożeń.

Dr Wanda Matras,  Uniwersytet Pedagogiczny  w Krakowie