Aktualności - Leżajsk

Uniwersalne, edukacyjne i wychowawcze wartości filmu

Spotkanie autorskie z panią Jolantą Mach

Spotkanie autorskie z Anna Krysą

Powiatowy Konkurs Plastyczny "Bohaterowie naszych lektur"

Biblioterapia w praktyce

„Znani mieszkańcy Leżajska oraz osoby związane z naszym miastem”

"Bohaterowie naszych ulic i placów" - zajęcia regionalne

Spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy.

Czytanie może być pasją, która trwa przez całe życie

"Czytam sobie w bibliotece"