Aktualności - Rzeszów

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.

Na podstawie art. 13a ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie

przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.