Aktualności - Rzeszów

Nasze propozycje dla nauczycieli i studentów wychowania fizycznego

W zbiorach Biblioteki znajdziecie książki z zakresu:

  • historii kultury fizycznej
  • metodyki nauczania wychowania fizycznego
  • gier i zabaw ruchowych
  • aktywności i sprawności fizycznej
  • dyscyplin sportowych
  • antropologii sportu
  • turystyki i rekreacji
  • organizacji czasu wolnego

Zachęcamy również do wejścia na naszą stronę internetową: http://rzeszow.pbw.org.pl/ oraz do KATALOGU ON-LINE